Banski Square (Sofia)
ул. „Искър“, 1000 Център, София, Болгария
Картографические данные © 2021
Картографические данные © 2021